Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Ζωντανή Μουσική Ιστορία, Ηρακλής Τριανταφυλλίδης
1ο απόσπασμα από τη συνέντευξη με τον Ηρακλή Τριανταφυλλίδη, 22 Νοεμβρίου 2017
Η πρώτη του επαφή με τη μουσική.